Senior Erhverv Danmark – Værdier

VISION

Uddannelse og efteruddannelse for alle. Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. Uddannelse er det grundlag, der både gør os i stand til at forstår og gøre livet bedre.

MISSION

At hjælpe flest mulige medlemmer i varig beskæftigelse, gennem udvikling og selvaktivering.

Vi vil påvirke samfundet til åbenhed og diversitet samt at bekæmpe diskrimination.

VÆRDIER

Vi mener, at alle mennesker har en værdi og et potentiale, der skal understøttes og udvikles. Vi ønsker et netværk, der respekterer andre og skaber rum for udvikling.

FORMÅL

At støtte jobsøgende medlemmer til at opnå varigt arbejde ved at opretholde levedygtige, selvstændige netværk over hele landet.

Senior Erhverv Danmark – Værdier

Uddannelse og efteruddannelse for alle. Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. Uddannelse er det grundlag, der både gør os i stand til at forstår og gøre livet bedre.

Ligestilling mellem kønnene er ikke kun en grundlæggende ret for kvinder, det er også en forudsætning for bæredygtig udvikling. Målet er at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

Verdensmålene for bæredygtige udvikling søger at fremme vedvarende økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud. Fokus på politikker, som er gunstige for iværksætterkultur og jobskabelse er nøglen til dette.

Tilskynde til og fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartner, som bygger på erfaring og ressourcestrategier fra partnerskaber.