Senior Erhverv netværksforeninger arbejder for gode relationer til virksomheder og andre arbejdsgivere i lokalområdet.

Stedet hvor jobsøgende og virksomhederne mødes            -er hos Senior Erhverv!

En af de mest effektive aktiviteter i Senior Erhverv er kontakten med virksomhederne. I nogle netværk er alle medlemmer en del af virksomhedsgruppen, der besøger virksomheder – og gør det i grupper på 2-3 stykker – aldrig alene.          

Et virksomhedsbesøg kan være aftalt eller være spontant. 

Når vi besøger virksomhederne der er det præsentationen af netværket, der er i centrum. Ikke den enkelte.   

Disse besøg er helt optimale til at øve sig i præsentationsteknik, noget der gør den enkelte dygtigere til at “sælge” et budskab. Noget der direkte kan bruges i jobsøgning.     

Rigtig mange jobs formidles IKKE via jobopslag eller stillingsannoncer. De formidles gennem netværk og personlige kontakter.   

Gennem virksomhedsbesøg afdækker vi hvor der er ledige jobs, eller mulige jobs – der kan tilbydes vores medlemmer. 

Aktiviteter i et netværk: 

  • Komme med i CV-database, med din profil. 
  • at møde virksomheder
  • at få job åbninger 
  • at deltage i netværkets aktiviteter – ca. 2 timer om uge. 
  • at møde andre netværksmedlemmer 
  •