Hvis først TV, popcorn og sofaen får magten, så tabes motivationen og et nyt job er længere væk.   

Selvstændige lokalnetværk - der samarbejder!

Netværket Senior Erhverv består af en række selvstændige lokalnetværk, organiseret som foreninger med egen generalforsamling, bestyrelse og struktur.

De lokalnetværk samarbejder med øvrige netværk om erfaringsudveksling er stor.  Vi har en landsdækkende om fælles kursusvirksomhed, målformuleringer, IT-Iøsninger og PR-arbejde.

Alle netværk vælger en Fællesbestyrelse, der har ansvaret kursusvirksomhed, PR aktiviteter, netværksudvikling m.v. og ansætter en landskoordinator. Samarbejdet understøttes landsdækkende med hjælp fra udvalg med medlemmer rekrutteret fra lokalnetværkene.

Eksternt samarbejder Senior Erhverv lokalnetværkene med bl.a. Jobcentrene i kommunerne, a-kasser, fagforeninger og arbejdsgiverorganisation. 

Netværksstruktur

Senior Erhverv netværk er opbygget for at gøre dig bedre! 

Her er interessegrupper der gør dine kompetencer bedre. 

  • virksomhedskontakt
  • medlemsservice
  • funktioner som IT og PR
  • administration

 

Alle aktiviteter i lokalnetværkene beror på medlemmers frivillige indsats.

 Aktiv indsats i Senior Erhverv kræver ikke tilladelse af jobcenter eller a-kasse.