I vores egen CV-database bliver du set – og mange arbejdsgivere tjekker kandidater ud!

Senior Erhverv arbejder ud fra et veldefineret grundlag:

Kort om Senior Erhverv

  • Intet kommer af sig selv, heller ikke et nyt job. Derfor hjælper vi hinanden og det virker. Hvert år finder mange hundrede 50+ årige arbejde gennem Senior Erhverv. 
  • Der er mange selvstændige og lokale netværk – find den der et tæt på dig. 

Grundlag og formål:

Senior Erhverv er landsdækkende frivilligt netværk for arbejdsliv til seniorer. Netværkets formål er at skabe de bedste betingelser for seniorers egen jobsøgning, samt de bedste vilkår for seniorers egen indsats for at genvinde arbejdsliv.

VISION
At arbejde for at alle har lige adgang til arbejdsmarkedet. Alle der ønsker tilknytning til arbejdsmarkedet kan få det, og så længe den enkelte ønsker dette.

MISSION

At hjælpe flest mulige af medlemmer i varig beskæftigelse, gennem udvikling og selvaktivering.

Vi vil påvirke samfundet til åbenhed og diversitet samt at bekæmpe diskrimination.  

VÆRDIER

Vi mener at alle mennesker har en værdi og et potentiale der skal understøttes og udvikles. Vi ønsker et netværk der respekterer andre og skaber rum for udvikling.

FORMÅL

At støtte jobsøgende medlemmer til varigt arbejde og at opretholde levedygtige selvstændige netværk over hele landet. 

Hos Senior Erhverv vil du: 

Indgå i et fællesskab og møde andre “som dig”

Få sparring til ansøgning og CV 

Deltage i gratis kurser – fysiske som E-kurser 

Møde inspirerende mennesker 

Deltage i foredrag 

Blive inspirerede opdateret og klar til næste job

Deltage i sociale fællesskaber

Få dit CV i vores egen database og blive set. 

Indflydelse og være med til at lave aktiviteter – som du finder givende og interessant 

Styrket din kompetencer 

Blive i bedre humør