Bliv en del af fællesskabet – meld dig ind nu!

Bliv en del af en god fortælling!

Ideen til Senior Erhverv opstår 1995 i Svendborg. Som forum, hvor jobsøgende seniorer udvikler erfaring og viden for at genvinde fodfæste på arbejdsmarkedet. I 1996 belønnes initiativet med tilskud fra en virksomhedspulje under Socialministeriet.

Ideen og initiativet breder sig som en bevægelse, og Senior Erhverv bliver landsdækkende. og en stor succes – der bringer mange 50+ årige tilbage på arbejdsmarkedet i nye stillinger.

 Vi modtager fortsat driftsmidler fra staten og er på finansloven, fordi Senior Erhverv er et supplement til alle andre initiativer på beskæftigelsesområdet. Målet er at skabe en fælles indsats for at få 50+ årige i varigt ustøttet fuldtidsbeskæftigelse. 

Vores mål er at støtte den enkelte i at få et passende job, lige så længe den enkelte ønsker dette.

I dag er der stort ønske fra de selvstændige Senior Erhverv netværk, at vi optræder mere markant og som en samlet enhed. Derfor er Senior Erhverv i medierne så ofte som muligt. Vi vil blande os i debatten og i kampen mod diskrimination, herunder aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet.  

Hvem kan blive medlem?

ALLE 50+ årige, der søger nyt job.

Jobsøgende med rådighedskrav:  Mange JOBCENTRE anbefaler jobsøgende deltagelse i netværket. Fordi det giver mening for den enkelte og ikke mindst langt større jobchance. 

Man er velkommen uanset om man søger fuldtids eller deltids arbejde, eller en anden type ansættelse. 

Alderen spiller ingen rolle. En del medlemmer har egentlig forladt arbejdsmarkedet – men ønsker at komme tilbage, hvad enten det er af økonomiske, sociale eller andre grunde – er alle velkommen.