Arbejdsgrundlaget for bestyrelsen er beskrevet i vedtægterne. 

Formålet er bl.a. repræsentere netværkene over for ex. STAR, myndigheder, presse og samarbejdspartnere, at drive kursusvirksomhed, at sikre funktionelle administrative programmer og udvirke PR-virksomheden.       

 

Fællesbestyrelsen

Ole Bach Nielsen, formand, Senior Erhverv Hovedstaden 

Eske Thøgersen, næstformand, Senior Erhverv Kronjylland  

Klaus Gjøl, regnskabsansvarlig, Senior Erhverv Sjælland Øst

John Staugaard Ganzhorn, sekretær, Senior Erhverv Viborg 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Anni Bøgh Helander, Senior Erhverv Vestegnen

Jesper Carl Hansen, Senior Erhverv Odense

Flemming Lindegaard, Senior Erhverv Sydsjælland

Suppleanter:

Carina Northup, Senior Erhverv Kronjylland 

Henrik Theill Hansen, Senior Erhverv Sjælland Øst 

Calle Hansen, Senior Erhverv Aabenraa (Sønderjylland)

Fællesbestyrelsen er valgt af repræsentantskabet og alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kommer fra forskellige Senior Erhverv Netværk 

For at fællesbestyrelsen bliver så bredt sammensat som muligt, må der være ét medlem fra ét netværk i fællesbestyrelsen, men bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer sig selv og ikke netværket. 

Senior Erhverv Danmark består af selvstændige Senior Erhverv netværk, der alle er obligatorisk medlem af Senior Erhverv Danmark. 

Fællesbestyrelsen er arbejdsgiver for den ansatte landskoordinator.   

  

 

  

Har du et spørgsmål til Fællesbestyrelsen, er du velkommen til at skrive her: