Hvert år finder mellem 500 til 1.000 medlemmer nyt arbejde via Senior Erhverv 

Tilskud og vilkår

Fordi Senior Erhverv leverer den mest kosteffektive indsats for jobsøgende 50+ årige, har et flertal af Folketingets partier besluttet at støtte Senior Erhverv. 

I efteråret 2021 blev der indgået en aftale, der rækker frem til 30.06.2025 – hvor Senior Erhverv er sikret drift. 

Vi takker følgende partier: 

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Liberal Alliance og Kristendemokraterne.

Aftalens ordlyd er: 

“Senior Erhverv (Selvaktiveringsgrupper for seniorer)
Senior Erhverv er et netværk af grupper af frivilligt jobsøgende seniorer over 50 år.
Netværkenes aktiviteter omfatter bl.a. etablering af netværk til jobsøgning, projektudvikling, afklaring af
uddannelsesbehov for målgruppen, videns- og erfaringsformidling for erhvervsaktive seniorer samt
projekter til fremme af nye jobområder for seniorer, f.eks. hjemmearbejdspladser, vikarjobs og nye
forretningsinitiativer.
Partierne er enige om, at der afsættes midler til videreførelse af Senior Erhverv.”

Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering styrer fordeling af midler fra den såkaldte SSA-pulje til Senior Erhvervs fællesaktiviteter og de enkelte lokalnetværk. Styrelsen fører ligeledes tilsyn med overholdelse af regler og betingelser for tildeling af puljemidler.

Dokumentation

At deltage i Senior Erhverv er aktiv jobsøgning og er godkendt af A-kasse og Jobcenter. 

Hvert år kommer mellem 500 til 1000 medlemmer igen tilbage til et nyt job.

Hvem kan blive medlem: 

Alle der søger job og er 50 år eller mere. 

Vi har to primære medlemsgrupper: 

Jobsøgende på dagpenge med rådighedskrav.

Jobsøgende uden rådighedskrav    

Hvert lokalnetværk skal dokumentere medlemstal, beskrive aktiviteter og opnåede resultater.