Søg i databasen eller send et jobopslag til det lokale netværk – chancen for succes er stor! Det er gratis at finde medarbejdere hos Senior Erhverv.

Skabelon 2

Denne skabelon må gerne duplikeres 

 Må ikke slettes eller overskrives

Den duplikerede side må gerne editeres.

 

VISION
At sikre alle, uanset alder, adgang til arbejdsmarkedet.

MISSION
At hjælpe flest mulige medlemmer i varig beskæftigelse.

VÆRDIER
Alle mennesker har en værdi og et potentiale, der skal understøttes og udvikles.

FORMÅL
At støtte jobsøgende medlemmer til at opnå varigt arbejde.

Vores aktiviteter tager afsat i anførte fire FN verdensmål.

Uddannelse og efteruddannelse for alle
Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. Uddannelse er det grundlag, der både gør os i stand til at forstår og gøre livet bedre.

Ligestilling mellem kønnene
Ligestilling mellem kønnene er ikke kun en grundlæggende ret for kvinder, det er også en forudsætning for bæredygtig udvikling. Målet er at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

Anstændige jobs og økonomisk vækst
Verdensmålene for bæredygtige udvikling søger at fremme vedvarende økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud. Fokus på politikker, som er gunstige for iværksætterkultur og jobskabelse er nøglen til dette.

Partnerskaber for handling
Tilskynde til og fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartner, som bygger på erfaring og ressourcestrategier fra partnerskaber.

[contact-form-7 404 "Ikke fundet"]