Her ser du vores kontor på Militærsvinget 13, Næstved.

Tager du bus fra Næstved station kan du stå af ved stoppestedet “Vinkelvej” ude på Ringstedgade.
Gå lidt frem, gå til højre af Dragonvej. Kort efter til venstre af Ny Holstedvej 
og lidt senere til højre af Militærvej.
På højre side kommer så Militærsvinget to gange, gå til højre af den anden vej 
og så går du bare 100 m, så er du fremme ved vores port. Du kan tage bus 630R mod Faxe, bus 602 mod Fensmark, bus 680 mod Ringsted eller bus 570 mod Sorø.
Du kan med bus 630R mod Faxe fortsætte ét stoppested til til Ishøjvej. Lige før stoppestedet går Ishøjvej ind til højre. Så skal du bare 50 m til venstre ad Militærvej og så til højre ind af Militærsvinget. Det er 365 meter.

• Vi er et frivilligt netværk
for jobsøgende seniorer, flexlønnere, efterlønnere, kontanthjælpsmodtagere, pensionister og andre, der ønsker at gøre en aktiv indsats for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

• Vores vigtigste mål
er at skaffe vores medlemmer ordinære jobs på arbejdsmarkedet.

• Vi er landsdækkende
med 22 lokale netværk med tilsammen ca. 1.600 medlemmer.

 Vi modtager statslige satspuljemidler
og er underlagt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

• Vi samarbejder med virksomheder
jobcentre, anden aktører, kommuner, erhvervsforeninger etc. og markedsfører vores medlemmers kompetencer.

• Vi tilbyder vores medlemmer
hjælp til selvhjælp ved jobsøgning.

 Vores medlemmers frivillige arbejdskraft
styrer vores aktiviteter.

• Vi deler viden og udveksler erfaringer
for på den måde at øge og vedligeholde vores medlemmers faglige og sociale  kompetencer.

• Vores brede netværk
er en særdeles god mulighed for at skabe nye jobmuligheder. Mere end 40% af alle vores medlemmer kommer nemlig i arbejde hvert år – en god grund til, at du melder dig ind i Senior Erhverv!

Senior Erhverv har brug for dig, og der vil blive lyttet til dig.

Ring til os på 5577 4568 eller kik indenfor på Militærsvinget 13, Næstved – vi er på kontoret alle hverdage mellem kl. 9 og 13.

Jobhenvendelse / stillingsopslag

For henvendelse om stillinger som ønskes tilbud Senior Erhverv til snarlig besættelse, klik her for mailkontakt – husk at vedhæfte evt. stillingsbeskrivelse:

Medlemshenvendelse

For henvendelse om medlemskab, klik nedenfor for at åbne din e-mail program og tilføj dine kontaktoplysninger: