Senior Erhverv Sydsjælland (SES)


er organiseret i en bestyrelse og 4 interessegrupper, der hver på deres måde servicerer vores medlemmer. Vores medlemmer kan frit vælge at deltage i én eller flere af grupperne.

Bestyrelse

MEDLEMMER:

  • Formand Ditte Nukunu, tlf. 6151 6900
  • Næstformand Niels Erik Madsen, tlf. 2020 2196
  • Kasserer Ann Rye Jørgensen tlf. 2264 1933
  • Sekretær Per Kalleshave, tlf 2856 7674 
  • Koordinator Tina Møller Sørensen Amador, tlf. 2572 2690

SUPPLEANTER

  • Flemming Lindegaard
  • Mette Davidsen
  • Hans Marker
  • Jan List

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige ledelse og varetager det overordnede planlægnings- og strategiarbejde i henhold til vedtægter og generalforsamling

Kontor og medlemsgruppen

Varetager den daglige drift af kontoret, herunder servicering af medlemmer og arbejdsgrupper, videreformidling af jobtilbud fra virksomheder og rutinemæssige kontoropgaver. Desuden ansvarlig for rekruttering, Åbent Hus-arrangementer, individuelle medlemsmøder, vedligeholdelse af medlemsdatabasen, hjælper med dit CV, sociale arrangementer 

Tovholder: Ann Rye Jørgensen tlf. 2264 1933.  

Medtovholdere: Thyge Herthoni Hansen, tlf. 55 76 12 30 og Gina Kohlhoff, tlf. 23 11 24 26.

Virksomhedsgruppen

Er ansvarlig for kontakt til virksomheder og andre interessenter, afdækning af jobåbninger, vedligeholdelse af CV-katalog og medlemspleje- og rekruttering 

Tovholder:  Jørgen Hansen, tlf. 24 47 46 40 

Medtovholder: Flemming Lindegaard, tlf 40 81 22 02. 

Jobformidler: ? 

 Medjobformidler: Flemming Lindegaard, tlf 40 81 22 02.

IT gruppen

Er ansvarlig for vedligeholdelse og opdatering af vores it-udstyr og hjemmeside og at yde it-support til vores medlemmer 

Tovholder: Anders Lund Hansen, tlf. 5166 4303 


Medtovholder ? vi afventer en ny på pladsen.

Kommunikationsgruppen

 

Tovholder: Jan List, tlf. 2844 5151