Velkommen som nyt medlem i Senior Erhverv Sydsjælland

Forventningsafstemning

 Hvad tilbyder vi dig?

Et netværk af aktive seniorer / rammer til selvaktivering / deltagelse i interesse grupper / medlemsprofil i CV–databasen på vores hjemmeside / sparring med CV og jobansøgning / kurser i Senior Erhverv Danmark–regi

 Hvordan er din vej videre?

 • Introduktion / beslutning om et aktivt medlemskab / indmeldelse /kontingentbetaling
 • En dag på kontoret — aftales ved indmeldelse
 • En dag med virksomhedsbesøg — aftales ved indmeldelse
 • Medlemsprofil — CV i vores medlemsdatabase — intro hver 14. dag
 • Mulighed for sparring om CV og jobsøgning — arrangementer m.m.

 Hvad forventer vi af dig?

Aktiv — positiv — teamspirit — timesedler — medlemsprofil — kontingent — mailadresse som læses jævnlig — besvarelse e–mails/jobtilbud

Senior Erhverv Sydsjælland er organisatorisk opdelt i flere grupper

 I og omkring kontoret  Kontor–, medlems– og arrangement–gruppen (KOM–gruppen)

 • KOM–gruppen er ansvarlig for at bemande kontoret og at det fungerer i hverdagen
 • KOM–gruppen tager sig af det meste administrative
 • KOM–gruppen tager imod nye medlemmer og arrangerer intro og velkomstmøder, oprettelse af medlemsprofil, jobansøgningscafé m.m.
 • KOM–gruppe arrangerer ligeledes netværksmøder for alle medlemmer f.eks. fredagsmøder, foredrag, sommer– og julearrangement.
 • KOM–gruppen er tovholder på Åbent Hus to gange om året

 Ud af huset – virksomhedsgruppen (VS-gruppen)

 • VS — Virksomhedsgruppen kører kanvas — uopfordret virksomhedsbesøg — to og to. Besøgene registreres til statistik og senere opfølgning. Virksomheden introduceres til Senior Erhverv Sydsjælland og til vores CV–database, og de opfordres til at benytte os næste gang de søger en ny medarbejder.
 • VS – Kontakt til SES’s jobcentre i området — i tæt samarbejde med formanden.
 • VS – står normalt for kontakten til erhvervsforeninger m.fl.
 • VS – står ofte for deltagelse i jobmesser og lignende

 Kommunikationsgruppen

 IT–gruppen  tager sig af kontorets udstyr og mangler næsten altid medlemmer