Medlemshenvendelse

For henvendelse om medlemskab, klik nedenfor for at åbne din e-mail program og tilføj dine kontaktoplysninger:

Om Senior Erhverv (Sjælland Øst)

– Vi er et netværk af frivillige
jobsøgende seniorer, flexjobber, efterlønnere, kontanthjælpsmodtagere, pensionister og andre,

der ønsker at gøre en aktiv indsats for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

– Vores vigtigste mål
er at skaffe vores medlemmer ordinære jobs på arbejdsmarkedet.

– Vi er landsdækkende
med mange lokale netværk med tilsammen ca. 2000 medlemmer.

– Vi modtager statslige satspuljemidler
støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

– Vi samarbejder med virksomheder
jobcentre, anden aktører, kommuner, erhvervsforeninger etc. og markedsfører vores medlemmers kompetencer.

– Vi tilbyder vores medlemmer
hjælp til selvhjælp ved jobsøgning.

– Vores medlemmers frivillige ulønnede indsats
styrer vores aktiviteter ved hjælp til selvhjælp princippet til jobsøgning og jobskabelse og yder en ekstraordinær indsats for at få job.

– Vi deler viden og udveksler erfaringer
for på den måde at øge og vedligeholde vores medlemmers faglige og sociale kompetencer.

– Vores brede netværk
er en særdeles god mulighed for at skabe nye jobmuligheder. Mere end 50% af alle vores medlemmer kommer nemlig i arbejde hvert år.

Senior Erhverv Sjælland Øst’s formål:

– At genplacere ledige seniorer på arbejdsmarkedet.

– At synliggøre medlemmernes kompetencer overfor erhvervsliv, stat, region og kommuner.

– At klarlægge og medvirke til opgradering af medlemmernes kvalifikationer, så de tilfredsstiller arbejdsmarkedets krav.

– At giver medlemmerne et stærkt netværk med bred viden og support til effektivisering af jobsøgningen gennem netværket.

– At ændre arbejdsgivernes holdninger til seniorer.

Find os

Introduktion

En kort præsentation for kommende medlemmer finder sted hver

Mandag
mellem
kl. 10:30 og 13:30

hvor du bare kan kigge forbi.