Medlemshenvendelse

Har du lyst til at blive medlem? eller blot høre mere om os, så udfyld nedenstående kontaktformular.


  Om Senior Erhverv (Sjælland Øst)

  – Vi er et netværk af frivillige
  jobsøgende seniorer, flexjobber, efterlønnere, kontanthjælpsmodtagere, pensionister og andre, der ønsker at gøre en aktiv indsats for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

  – Vores vigtigste mål
  er at skaffe vores medlemmer ordinære jobs på arbejdsmarkedet.

  – Vi er landsdækkende
  med mange lokale netværk med tilsammen ca. 2000 medlemmer.

  – Vi modtager statslige satspuljemidler
  midler fra finansloven via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

  – Vi samarbejder med virksomheder
  jobcentre, andre aktører, kommuner, erhvervsforeninger etc. og markedsfører vores medlemmers kompetencer.

  – Vi tilbyder vores medlemmer
  hjælp til selvhjælp ved jobsøgning.

  – Vores medlemmers frivillige indsats
  styrer vores aktiviteter ved hjælp til selvhjælp princippet til jobsøgning og jobskabelse og yder en ekstraordinær indsats for at få job. Du bliver ikke trukket i dagpenge for den indsats du lægger i netværket.

  – Vi deler viden og udveksler erfaringer
  for på den måde at øge og vedligeholde vores medlemmers faglige og sociale kompetencer.

  – Vores brede netværk
  er en særdeles god mulighed for at skabe nye jobmuligheder. Mere end 50% af alle vores medlemmer kommer nemlig i arbejde hvert år.

  Senior Erhverv Sjælland Øst’s formål:

  – At genplacere ledige seniorer på arbejdsmarkedet.

  – At synliggøre medlemmernes kompetencer overfor erhvervsliv, stat, region og kommuner.

  – At klarlægge og medvirke til opgradering af medlemmernes kvalifikationer, så de tilfredsstiller arbejdsmarkedets krav.

  – At giver medlemmerne et stærkt netværk med bred viden og support til effektivisering af jobsøgningen gennem netværket.

  – At ændre arbejdsgivernes holdninger til seniorer.

  Find os

  Introduktion

  En kort præsentation for kommende medlemmer finder sted hver

  Mandag
  mellem
  kl. 10:30 og 13:30

  hvor du bare kan kigge forbi.