Om organisering

For at kunne få alt til at fungere, d.v.s. modtage penge fra  / aflevere regnskab til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering STAR, besøge virksomheder, holde pc’erne kørende m.v. er medlemmerne organiseret i grupper, der er beskrevet nedenstående.

Bestyrelse:

Bestyrelsen er foreningens ansigt udad til.
Bestyrelsen sikrer at medlemmerne er aktive i grupperne.
Bestyrelsen sikrer konstant udvikling af ‘ledergruppen’.

Medlemmer:

Modtager potentielle nye medlemmer.
Personlig rådgivning indenfor Senior Erhvervs rammer.
Vedligeholder medlemskartotek.
Formidler ansøgninger om kursusdeltagelse og lignende for medlemmer.
Hjælper medlemmerne med at få oprettet og vedligeholdt deres CV katalog

IT & web:

Afdelingen er ansvarlig for IT-systemet i Senior Erhverv Sjælland Øst.
Afdelingen vedligeholder og videreudvikler webstedet i Senior Erhverv Sjælland Øst

PR & markedsføring:

Formidling af budskaber/kommunikation internt og eksternt.
Forestår kampagner samt gennemfører disse, for at forbliver synlig overfor nye medlemmer og virksomheder
Udarbejdelse af materialer og handlingsplan over for JobCentre, virksomheder, ledige seniorer, A-kasser og pressen.

Regnskab:

Betaler regninger, laver bogføring og afstemmer balance og bankkonto.
Aflægger regnskab for året med udskrift af konti og skyldige omkostninger.
Udfærdiger budget for det kommende år.
Løbende rapportering af resultat og timeforbrug til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ”STAR”.

Virksomhed:

Kontakter virksomheder for at få disse til at ansætte Senior Erhverv medlemmer.

Introduktion

En kort præsentation for kommende medlemmer finder sted hver

Mandag
mellem
kl. 10:30 og 13:30

hvor du bare kan kigge forbi.