Privatlivspolitik for netværksforening Senior Erhverv Sjælland Øst

Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken: 5. maj 2019

Senior Erhverv Sjælland Øst dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi som seniornetværk kun behandler personoplysninger til bestemte formål og det sker ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Senior Erhverv Sjælland Øst er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Ansvarlig: Senior Erhverv Sjælland Øst

Adresse: Astersvej 23 E, 4600 Køge

CVR nr.: 30063376

Telefonnr.: 56 66 35 44

Mail: sera@sera.dk

Website: www.seniorerhverv.org/sjaellandoest

Behandling af personoplysninger

Senior Erhverv Sjælland Øst indsamler og behandler oplysninger om virksomheder som en del af vores lovbestemte virke med at etablere kontakt mellem virksomheder med jobåbninger og netværkets medlemmer. Oplysningerne hentes via en søgefacilitet fra det centrale virksomhedsregister, som alle har adgang til. Virksomhederne er primært virksomheder med adresse i følgende kommuner: Køge, Stevns, Roskilde, Solrød og Greve.

Det drejer sig om virksomhedens navn, adresse, CVR-nr., P-nr., mailadresse og telefonnummer.

Oplysningerne indsamles for at kunne danne lister efter hvilke vi besøger virksomheder.

Ved besøg hos virksomheden aftales det, om vi fremover må sende nyhedsbreve og lignende til virksomheden. Her kan en alternativ og måske personlig mailadresse og kontakttelefon aftales.

De registrerede individuelle oplysninger gemmes og behandles indtil virksomheden ophører eller virksomheden eller medarbejderen frabeder sig henvendelser.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

• Retten til indsigt i egne personoplysninger

• Retten til berigtigelse

• Retten til sletning

• Retten til begrænsning af behandling

• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

• Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores website og kan udleveres ved henvendelse til netværksforeningen. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Denne version er udarbejdet den 5. maj 2019