Senior Erhverv Kronjylland (SEK)

er et netværk af aktive jobsøgende seniorer.

I SEK kan du hente inspiration, energi og støtte gennem samarbejde med andre i samme situation som dig selv.

SEK’s formål er: 

  • at skaffe seniorer job på arbejdsmarkedet
  • at skaffe virksomheder kompetent arbejdskraft med erfaringer
  • at markedsføre netværket og medlemmerne over for virksomhederne i lokalområdet

Vi benytter os af utraditionellle metoder i samarbejdet med erhvervslivet og har derfor succes med at få medlemmerne tilbage på arbejdsmarkedet.
Vi satser på et velfungerende samarbejde med alle samarbejdspartnere

Vi arbejder med jobskabende aktiviteter ved:

  • at netværket er et selvhjælpsnetværk, hvor medlemmerne deltager i gruppearbejder
  • at opbygge og vedligeholde en CV-database over medlemmernes kompetencer
  • at give hinanden inspiration, støtte og opbakning

Velkommen til nye medlemmer!

Du kan blive medlem, hvis du er 50+ og jobsøgende.

Medlemskabet koster kr. 100,- pr. halvår.

Senior Erhverv

afdelingerne er organiseret i Senior Erhverv Danmark,

der består af 20 netværk fordelt over hele landet.

Grundlaget for Senior Erhverv er frivillig aktiv medlemsindsats.

Aktiviteterne i Senior Erhverv er støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.