Skemaer

Aktivitetsregistrering 2023.

Alle medlemmer udfylder hver måned en opgørelse over timeforbrug, dvs. de timer, man bruger hos Senior Erhverv Kronjylland. Skemaet hertil udfyldes senest den 10. i den efterfølgende måned.           

Skemaet findes på hjemmesiden under fanen Medlemmer. Klik på Medlemslogin og udfyld de to felter. Klik herefter på fanen Min side. Skemaet findes under Aktivitetsregistrering. 

Rejseafregning 2023.

Medlemmer der har været ude at rejse til et kursus eller andet SEK / Senior Erhverv relateret kan få godtgjort hele eller dele af rejseudgifterne, til selve rejsens distance. Husk at få og gemme Transport- kvitteringer, da de skal registreres ved behov for godtgørelse!!!

Download afregningsskema her Klik på linket, og vælg Gem. Så bliver skemaet downloadet til mappen Overførsler i Stifinder.

Udlægsrefusion 2023.

Medlemmer der har lagt ud for noget SEK, har bestemt at købe eller hvis medlemmet har lagt ud for et ophold og andre SE kursusrelaterede udgifter, mod kvittering for dette kan få det refunderet.

Download refusionsskema her  Klik på linket, og vælg så Gem. Så bliver skemaet downloadet til mappen Overførsler i Stifinder.