Arbejdsgrupper

PR- og marketinggruppen (træffes mandage kl. 10 – 14)

 • udfærdiger skriftligt materiale for øvrige grupper, f.eks. annoncer og foldere/brochurer

 • planlægger og koordinerer kampagner, pressemeddelelser, læserbreve og andre indlæg

Virksomhedsgruppen (træffes tirsdage kl. 10 – 14)

 • planlægger og udfører det opsøgende arbejde over for virksomheder og kommuner i lokalområdet

 • besøger udvalgte virksomheder og kommuner og fortæller om medlemmernes kompetencer og viden

Medlems- og administrationsgruppen (træffes onsdage kl. 10 – 14)

 • planlægger og udfører de aktiviteter, der skal gøre SEK synlige over for kommende medlemmer

 • planlægger og udfører arrangementer for nuværende medlemmer

 • tager sig af alt omkring nye medlemmers optagelse i netværket

 • varetager den daglige økonomi og kontingentindbetaling

 • sørger for dokumentation ved rapportering til myndighederne

IT-gruppen (træffes torsdage kl. 10 – 14)

 • tager sig af netværkets IT-opgaver

 • støtter grupperne

 • udarbejder og indfører nye IT-ønsker fra netværket

 • opdaterer og vedligeholder hjemmesiden

Ved tilmeldingen til SEK tilkendegiver man, hvor mange timer man gerne vil bruge på at hjælpe til i SEK. Man kan godt tilmelde sig mere end én gruppe. Man bedes huske at give besked til tovholderne for de enkelte grupper, hvis man er forhindret i at komme. Det frivillige arbejde for SEK påvirker ikke din understøttelse eller andre forhold i din situation.