Er du 50+ og søger job, så er vi måske dem der kan hjælpe dig godt frem mod dit næste job. 

Lidt om Senior Erhverv Horsens-Vejle:

Hvad er Senior Erhverv Horsens-Vejle ?

Et jobsøgningsnetværk for personer over 50 der søger beskæftigelse, bosiddende/jobsøgende i Horsens, Hedensted og Vejle kommuner. Vi har 21 søsternetværk rundt i Danmark. Vi arbejder på frivillig og ulønnet basis, og aktiv indsats hos os giver dig ikke problemer med A-kasse e.l.

Du er velkommen som medlem hvis du søger beskæftigelse, uanset om du er ledig på dagpenge, får kontanthjælp, er fritstillet, opsagt, gået på pension/efterløn men ønsker deltidsbeskæftielse, mm.

Vort mål er at give medlemmerne  JOB, MOTIVATION og LIVSKVALITET via aktivt virke.

Hvad sker der i netværket ?

Der holdes ugentlige medlemsmøder, tidvis med indslag fra eksterne foredragsholdere. Derudover afholder vi forskellige workshops og småkurser, eksempelvis:  Jobsøgningscafe hvor man kan hjælp til ansøgninger og cv’er,  virtuelle møder,  IT-anvendelse, brug af sociale platforme til jobsøgning.  Vi lufter også hinanden via vandreture på forskellige lokationer i vort område.

Som medlem af Senior Erhverv Horsens-Vejle har du også gratis adgang til deltagelse i en række kurser som Senior Erhverv Danmark afholder.

Udover dette vedligeholder vi kontakt med virksomhederne i vore 3 kommuner. Det sker via virksomhedsbesøg, hvor vi fortæller om netværket og påpeger de fordele en arbejdgiver kan få ved at hyre en 50+er.  Tilsvarende søger vi løbende kontakt med jobcentrene og a-kasserne i vor område.

Via deltagelse i aktiviteterne får du kontakt, gode råd, sjov, med- og modspil fra “nye kollegaer”.

Hvad kan vi hjælpe dig med ?

Først og fremmest at møde andre aktive personer der også søger beskæftigelse og hjælpe hinanden med effektivt og hurtigt at komme i et godt arbejde der passer til din nuværende livssituation.

Via vore aktiviteter kan vi måske bidrage med noget af det du lige præcis mangler, hvadenten det er konkret hjælp i forbindelse med jobsøgning, generel opkvalificering, info indsamling om virksomheder, hvad er dine rettigheder, social kontakt, motivation, o.m.a.

Hvilke faggrupper vil vi gerne have som medlemmer ?

Alle. En at styrkerne i netværket er netop at vi kan hjælpe hinanden og har forskellige kompetancer.

Hvad koster det at være medlem ?

Det koster 100 kr. pr. halvår. Vi støttes af satspuljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Beskæftigelse, denne støtte gør det muligt at have så lavt et kontingent.

… udover det beskeden kontingent “koster” det dig aktiv indsats i netværket !   Hvad du er aktiv med, er i høj grad op til dig …

     Besøg os …..   “ÅBENT HUS”

Vi holder info-møde for interresserede hver onsdag kl. 10:00. Infomødets varighed er cirka 1 time.  Fortrækker du et virtuelt møde er det også muligt.

Meld din ankomst  på mail sehv@sehv.dk senest dagen før, så har vi kaffen klar …

Hvordan finder du os ?

Vi har mødelokaler og kontor på Lokesallé 30, 1.sal., 8700 Horsens. (ovenpå “Lagkagehuset”). Er du i bil kan du parkerer (gratis) lige uden for døren. Kommer du med bus går Linie-7 næste lige til døren, du skal stå af  ved “STARK”, fra stoppestedet kan de se vor bygning (Lagkagehuset) ca 150 mt mod sydøst). Vi kontortid mandage og onsdage 9-12, onsdage efter aftale.

ellers finder du os på:   www.sehv.dk   og  vi kan kontaktes via:   sehv@sehv.dk   og   30892570