50+ Senior Erhverv Fredericia er en netværk for jobsøgende, der gerne vil gøre en forskel. De flester medlemmer af netværket kommer fra Fredericia; men der er også medlemmer fra Vestfyn og det sydlige Vejle.

Er du 50+ , jobsøgende og ønsker at vide mere, så kontakt os via brug af indmeldelsesformularen til højre, send en mail – eller bedst: kom og besøg os!

50+Jobsøger? Der er et netværk til forskel!

I Danmark bliver 70-80 % af de ledige stillinger besat gennem netværk. 50+ i Fredericia er et netværk af aktive og ressourcestærke jobsøgende 50+ér, der arbejder sammen om at finde og skabe jobmuligheder.

Bestyrelsen i 50+ har beskrevet følgende krav til medlemmerne: Krav til medlemmer

A1 (A-medlem MED rådighedskrav)

A2 (A-medlem UDEN rådighedskrav)

B-medlem UDEN stemmeret

erklærer hermed på tro og love

 • at være fyldt 50 år
 • at være ledig
 • at være forpligtet til at stå til rådighed
  på arbejdsmarkedet.

erklærer hermed på tro og love

 • at være fyldt 50 år
 • at være jobsøgende og
 • at være uden beskæftigelse

Følgende over 50 år:

 • efterlønnere
 • pensionister
 • førtidspensionister,
 • fleksjobbere
 • fleksydelsesmodtagere

½ årlig kontingent: 75,- kr.

½ årlig kontingent: 75,- kr.

½ årlig kontingent: 75,- kr.

 

Indbetaling af kontingent kan ske til netværkets bankkonto: 0757 3224899776

 

NB: Husk at meddele ændringer i ledighedsstatus til kontor@fa50plus.dk 

 

 

Medlemshenvendelse

For henvendelse om medlemskab, klik nedenfor for at åbne dit e-mail program og tilføj dine kontaktoplysninger: