Kontor og arbejdsplads åben:

Mandag: 9.00 – 12.00

Onsdag:  9.00 – 12.00

Fredag:   9.00 – 12.00 

Lokaler kan benyttes 24 / 7 / 365 – nøglesæt efter aftale med bestyrelsen.

Tlf.: 5369 1050

Mail: kontor@fa50plus.dk

Kørselsrefusion:

Udlægsrefusion

Takstbilag

Kontonr.: (kontingent) .: 0757 3224899776 (Middelfart Sparekasse)

CVR nr.: 3412 3098

Find vej og parkering:   Parkering og find 50+ Januar 2020

Bestyrelsen:

Mødes hver måned, undtagen i juli.

Se den aktuelle sammensætning af bestyrelsen under “Om 50+”

Her er bestyrelsens aktuelle årshjul

Kladde til nyt årshjul:

Kladde til Bestyrelsens årshjul

Medlemshenvendelse

For henvendelse om medlemskab, klik nedenfor for at åbne dit e-mail program og tilføj dine kontaktoplysninger: