Søg i databasen eller send et jobopslag til det lokale netværk – chancen for succes er stor! Det er gratis at finde medarbejdere hos Senior Erhverv.

Seniorerhverv Fredericia arbejder efter nedenstående:

VISION
At sikre alle, uanset alder, adgang til arbejdsmarkedet.

MISSION
At hjælpe flest mulige medlemmer i varig beskæftigelse.

VÆRDIER
Alle mennesker har en værdi og et potentiale, der skal understøttes og udvikles.

FORMÅL
At støtte jobsøgende medlemmer til at opnå varigt arbejde.

Medlemmer i job 2024: 20 Deltog i 2 dages internat: Deltog i 1 dags kurser:  medlemmer. 

Virksomhedsbesøg: 

Status 1. Januar 2024:

Medlemmer i job 2023: 

Virksomhedsbesøg: 

Nye medlemmer i 2024: 
 


  Nyt fra Seniorerhverv Fredericia/Middelfart 

  UGE

   

  Fra et medlemsmøde

  Med Seniorerhverv på virksomhedsbesøg. Her er vi på rundvisning på Brewpub i Fredericia.

  Virksomhedsbesøg

  Oplæg med foredragsholdere

  Kurser både interne og eksterne

  Mød nye mennesker i samme situation som dig selv

  Vær med i et netværk og fællesskab, der giver selvtillid 

  Kontor, hvor vi er en slags “kollegaer”

  Kom og deltag aktivt i vore netværk