Et medlemskab i Senior Erhverv Svendborg
koster kun kr. 120,00 årligt
Vi forventer noget af dig!

Senior Erhverv Svendborg er helt afhængig af medlemmernes indsats. Vi har ingen ansatte til at udføre de opgaver, der skal løses, bl.a. det opsøgende arbejde, der er så nødvendigt for at få flest mulige medlemmer hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet.

Vi har mange opgaver, der skal løses. Opgaverne er lagt ud i arbejdsgrupper, og du vælger selv den/de arbejdsgrupper, der matcher dine ønsker og erfaringer, så din frivillige indsats gør størst mulig nytte.

I arbejdsgrupperne får du også mulighed for erfaringsudveksling med kollegerne i netværket.

Jobsøgning

I netværket profilerer vi medlemmernes ressourcer og kompetencer overfor det sydfynske erhvervsliv, samt institutioner og organisationer.
Vi arbejder helt konkret med at få medlemmernes kompetencer synliggjort og markedsført overfor potentielle arbejdsgivere.

Andet .. se her

Medlemshenvendelse

For henvendelse om medlemskab, klik nedenfor for at åbne din e-mail program og tilføj dine kontaktoplysninger: