Senior Erhverv har arbejdskraften du mangler!

Ideen til Senior Erhverv opstår 1995 i Svendborg. Som forum, hvor
ledige seniorer udvikler erfaring og viden for at genvinde fodfæste
på arbejdsmarkedet. I 1996 belønnes initiativet med tilskud fra en
virksomhedspulje under Socialministeriet.
Ideen og initiativet breder sig som en bevægelse, og Senior Erhverv bliver
landsdækkende. Formidling af statsstøtte overtages af styrelser med skiftende
betegnelser; nu Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) under
Beskæftigelsesministeriet.

Derfor henvender Senior Erhverv sig til:

  • ledige over 50 år, som søger varig
    fuldtidsbeskæftigelse.
  • ledige over 50 år, som søger opgaver.
  • efterlønnere og pensionister, som
    søger andre opgaver og/eller
    fuldtidsjob.