Netværkets formål:

– At du, som er 50 plus, kan afklare, udvikle og vurdere dine muligheder for fremtidig beskæftigelse.
– At du inspireres til det via gensidig brug af netværkets samlede kompetencer og målrettede aktiviteter.
– At du videreudvikler dine sociale kompetencer i samvær med ligestillede.
– At du fortsat bruger netværket uanset din skiftende tilknytning til arbejdsmarkedet.
– At du aktivt benytter de fysiske rammer og tekniske ressourcer til at nå dine mål.

Netværkets opbygning:

Netværket består af medlemmer, der gennem selvaktivering danner grupper ud fra egne interesser.
Grupperne understøttes af et udvalg, hvor koordinatoren for udvalget er medlem af Netværksbestyrelsen.
På en årlig generalforsamling vælges de øvrige medlemmer til Netværksbestyrelsen, der selv organiserer sig med formand, næstformand og kasserer.
SE ODENSE indgår som en selvstændig enhed i Senior Erhverv Danmark.