Bliv medlem – bliv fundet

Lad virksomheder søge efter dig og dine kvalifikationer. Gennem CV-katalog til virksomheders søgning efter arbejdskraft.

Om netværket

NETVÆRKSSTRUKTUR


Senior Erhverv Aarhus er et netværk, der har til formål at hjælpe 50+’ere, som uanset årsag kan og vil have et netværk, der samarbejder om at få nyt job. Et væsentligt arbejdsredskab er, at medlemmerne registreres i vores CV-database. Denne bliver årligt besøgt at 3-6000 personer og yderligere præsenteret for 3-500 virksomheder.


Senior Erhverv tilbyder virksomheder nem, hurtig og gratis jobformidling.


 Vi arbejder med følgende områder:

  •  Virksomhedskontakt – få virksomhederne til at søge medarbejdere i netværket
  • Kontordrift i foreningen
  • Medlemsinformation – udsende jobmuligheder og nye tiltag i medlemmernes jobsøgning
  • IT-funktioner i netværket
  • Hjemmeside og information til medlemmerne


Alt arbejde i netværket udføres af medlemmers som fælles indsats. Dette giver yderligere kompetencer til din jobsøgning.


BAGGRUND


Senior Erhverv Aarhus er organiseret som en forening med medlemsvalgt bestyrelse og grupper til varetagelse af forbedring af jobmulighederne.


Vi er et af 23 selvstændige netværk i Danmark, der samarbejder i Senior Erhverv Danmark om fælles kursusvirksomhed, målformuleringer, IT-løsninger og PR-arbejde. Der udsendes også jobmuligheder på tværs af foreningerne.


Samarbejdet støttes af en landskoordinator, der er udpeget af den statslige Styrelse for Arbejdsmarked og Rekruttering. Dertil kommer nedsatte udvalg, der skal hjælpe de enkelte foreninger i deres daglige arbejde.


Ideen til Senior Erhverv opstod i 1995 i Svendborg som et forum for ledige seniorer til at udvikle erfaring og viden for at genvinde fodfæste på arbejdsmarkedet.


Senior Erhverv Aarhus blev stiftet i 2000 med henblik på at samle ledige seniorer omfattet af beskæftigelseslovgivningen til fælles indsats for varig ustøttet fuldtidsbeskæftigelse. Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller som betingelse for fortsat tilskud, at Senior Erhverv deltager i bestræbelserne på at forlænge seniorers arbejdsliv, dvs. øge den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder.